Международен екологичен конгрес 2012

Международният конгрес с тема „Екологични и енергийни основи на устойчивото развитие” ще се проведе за четвърти път в София на 7 Май 2012 г. Европейският център за екологична икономика, Виенският икономически форум, Европейският делови конгрес, Овергаз, Института по енергиен мениджмънт са сред водещите организатори на таз годишното издание на инициативата, която се е самоналожила като едно от най-голямите мероприятия в екологичния календар на България. прочети повече

Виенски Икономически Разговори - София

На 25-26 април 2010 г., Европейския Център за Екологична Икономиката в сътрудничество с Виенския Икономически Форум и Министерството на Икономиката, Енергетиката и Туризма на Република България ще проведе първото си мероприятие за годината в София, България. прочети повече

Европейски Център за Екологична Икономика - Учредително Събрание

Икономика, която държи сметка за екологията. Тази цел е залегнала в устава на основаното на 20 ноември 2009 година в София сдружение с нестопанска цел Европейски център за екологична икономика (EЦЕЕ). прочети повече

цитати

"Европейски Център за Екологична Икономика създава нови идеи за икономическо развитие "

последни галерии